HOME INLEIDING OPDRACHT VERWERKING BRONNEN AFSLUITING DOCENT
 

Docentenhandleiding


Titel
Suriname, een samenleving met vele gezichten

Onderwerp
De geschiedenis en de multiculturele samenleving van Suriname

Schooltype
Voortgezet Onderwijs

Groepen
havo / vwo 3

Vakgebieden
Geschiedenis en het leergebied Mens & Maatschappij.

Uitvoering
In viertallen

Tijdsinvestering
9 lesuren

Leerpunten
Met deze webquest wordt de leerlingen vooral geleerd om uit een grote hoeveelheid informatie een selectie te maken en om te zetten in een zelf gemaakt product. Daarnaast krijgen de leerlingen een goed beeld van de geschiedenis en de multiculturele samenleving van Suriname. Ook beoordelen leerlingen zelf welke gebeurtenissen van belang zijn in de Surinaamse geschiedenis. Leerlingen leren hun keuzes te onderbouwen met argumenten en deze toelichten in een presentatie.

Eindproduct
Naar het voorbeeld van de Nederlandse geschiedeniscanon maken de leerlingen een Surinaamse geschiedeniscanon, bestaande uit 32 onderwerpen. Het eindproduct bestaat uit twee delen en een presentatie:

 1. De canon in postervorm.
 2. De canon in boekvorm, waarin de onderwerpen en keuzes bondig toegelicht worden.
 3. Een presentatie waarin de onderwerpkeuzes en de inhoud toegelicht wordt.

Eén canon zal (al dan niet fictief) aangeboden worden aan de Surinaamse minister van Binnenlandse zaken of een andere Suriname deskundige. Het uitkiezen van de beste canon kan op verschillende manieren gebeuren, hieronder staan enkele voorbeelden:

 • De canon met de hoogste beoordeling van de docent,
 • De canon die door de klas gekozen wordt als beste,
 • Er wordt uit alle canons één groepscanon samengesteld,
 • De canon die door een groep deskundigen is uitgekozen als beste canon.

De eerste les
Voor de eerste les is het belangrijk dat leerlingen een duidelijke instructie krijgen voordat ze met de opdracht beginnen.
Afhankelijk van de ervaring die de klas heeft met samenwerkingsopdrachten of digitale opdrachten, zult u als docent moeten bepalen welke instructie van toepassing is op de groep. Maak leerlingen van te voren in ieder geval duidelijk wat een 'canon' inhoudt en waarop ze beoordeeld worden.

Instructie vooraf

 1. Test bij de leerlingen de voorkennis over Suriname en zorg voor een intro die leerlingen aanspreekt.
 2. Laat de leerlingen de webquest opstarten en geef ze de opdracht de inleiding en de opdracht (voor) te lezen. Laat ze de eerste vier stappen van de verwerking uitvoeren.
 3. Bespreek klassikaal de eerste vier stappen van de verwerking, zodat alle leerlingen goed snappen wat de bedoeling is en weten waarop ze beoordeeld zullen worden.
 4. Stel de data vast wanneer de canons af moeten zijn, en wanneer de presentaties zullen plaatsvinden.
 5. Laat de leerlingen na de bespreking verder gaan met 'stap 5' van de Verwerking: 'het vormen van groepjes van vier'. Laat ze ook het plan van aanpak invullen waarin ze een taakverdeling en een planning maken.

Wanneer het plan van aanpak door de docent is goedgekeurd kunnen de leerlingen aan de slag.

Tips om de eerste les pakkend te openen

Introfilmpjes
Op het internet staan een hoop uitzendingen over Suriname. Deze kunnen goed gebruikt worden aan het begin van de lessenreeks als instap, of tijdens de lessenserie als extra informatie of eventueel voor de afwisseling.

http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/search?sq=decembermoorden&search_filter....
Op deze site staat een Nova uitzending van 23 oktober 2007. Tijdens deze zeer interessante uitzending van een half uur wordt uitgebreid aandacht besteed aan de decembermoorden, wat op dit moment erg actueel is.

http://www.rtl.nl/reizen/rtltravel/bestemmingen/zuidamerika/suriname/paramaribo.xml
Op deze site staat een tweedelige rtl travel uitzending van 28 oktober 2005. Elk deel duurt ongeveer een kwartier. Dit programma geeft een beeld van Suriname als vakantieland. Hierbij kun je goed zien hoe het land eruit ziet.

http://www.6pack.tv/default.php?search=suriname&pag=1
Op deze site staan een aantal korte uitzendingen van Six Pack in Suriname. Hoewel deze filmpjes weinig didactische waarde hebben sluit dit goed aan bij de beleveniswereld van leerlingen.

http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/search?serID=279&md5=7312221868ff7c9c...
Op deze site staat een Premtime uitzending over Suriname van 16 oktober 2006. Tijdens deze uitzending komen veel Surinamers zelf aan het woord. Het is echter af te vragen of Prem een betrouwbaar beeld geeft van de Surinaamse maatschappij. Veel nadruk ligt op de negatieve aspecten van de Surinaamse maatschappij.

http://geschiedenis.vpro.nl/dossiers/24215014/
Op deze site staan twee uitzendingen over Suriname:

 • Surinamers in Stavenisse, uitgezonden op 23 november 2000. Deze uitzending gaat over Surinamers die voor de onafhankelijkheid naar Nederland kwamen en niet welkom waren in Stavenisse.
 • Jopie Pengel, uitgezonden op 28 mei 2000. Deze uitzending gaat over verkiezingen in Suriname.

http://www.mtnl.nl/read/barpuru
Op deze site staat een tweedelige Surinaamse documentaire die in 2006 door de Multiculturele Televisie Nederland (MTNL) werd uitgezonden. De documentaire gaat over de binnenlandse strijd tussen Ronnie Brunswijk en het leger van Desi Bouterse. Vooral de nood van burgers en vluchtelingen komen aan bod.

Kranten artikelen bekijken
www.dwtonline.com. Dit is de site van de grootste krant van Suriname, waar het dagelijkse nieuws van Suriname te volgen is. Door leerlingen op deze site te laten kijken worden ze op de hoogte gesteld van de Surinaamse actualiteiten. Bovendien bevat deze site een krantenarchief, dat voor iedereen toegankelijk is. Als docent zou je zelf ook wat artikelen kunnen uitkiezen voor de leerlingen.

Het wapen van Suriname
Het wapen van Suriname, dat op de openingspagina van de webquest te vinden is, omvat met zijn symboliek veel aanknopingspunten om een introductie te geven op Suriname.

 • Het ruitvormig hartschild symboliseert de vrede, hoop en toekomst. De punten hiervan stellen de vier windstreken voor, de vorm hiervan symboliseert de mijnbouw (ertsen, kristallen en metalen);
 • De ster is het symbool van het eeuwige, de vrede en het vertrouwen, de vijf punten symboliseren de vijf grote bevolkingsgroepen;
 • De koningspalm is het symbool van de groei en de vruchtbaarheid van de bodem, het dynamische en de landbouw;
 • Het schip symboliseert het verleden waarin de slaven per schip uit Afrika werden aangevoerd en is tevens het symbool van de handel;
 • De Schilddragers zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de Indianen;
 • De wapenspreuk op de banderol JUSTITIA, PIETAS, FIDES, betekent: Gerechtigheid, liefde en trouw.

Kleuren:

 • Blauw (azuurblauw) symboliseert de kleur van Afrika, de vorstenkleur van dat werelddeel;
 • Goud/geel symboliseert vrede, eenheid, opoffering en de gouden toekomst;
 • Rood symboliseert het Indiaans bevolkingsdeel, vernieuwing, liefde en progressiviteit;
 • Groen (sinopel) symboliseert hoop en vruchtbaarheid;
 • Zilver symboliseert Europa.

Het gebruik van het plan van aanpak
De leerlingen moeten binnen een bepaalde tijd uit een grote hoeveelheid tekst hun informatie halen en dit omzetten in een product. Voordat de leerlingen aan de slag gaan is het belangrijk dat ze een goede taakverdeling maken. Daarnaast maken de leerlingen via het plan van aanpak een planning om het project op tijd af te krijgen. Het gaat er vooral om dat de leerlingen realiseren hoeveel tijd ze hebben. Later kan er van af geweken worden. In het logboek houden de leerlingen bij wie wat en waar heeft gedaan.

Het gebruik van het logboek
In het huidige onderwijs wordt er naast de klassikale lesuren steeds meer gewerkt met bijvoorbeeld montessori, dalton of leerplein uren. Leerlingen zullen sowieso, zoals bij elke methode en praktische opdracht, huiswerk overhouden. Via het logboek kunnen de leerlingen verantwoorden wat ze gedaan hebben. Op deze manier worden de leerlingen onder andere voorbereid op het omgaan met zelfstandigheid en samenwerking, vaardigheden die in de tweede fase van de leerlingen gevraagd wordt.

Inleveren van de canon
De canon, zowel de poster als het boekje, wordt door elk groepje dezelfde les ingeleverd. Zodoende voorkom je dat groepjes die de negende les presenteren voordeel hebben op groepjes die de zevende les al presenteren. Bepaalde groepjes hebben anders meer tijd om aan hun canon te werken en kunnen verbeteringen aanbrengen naar aanleiding van de kritiek van voorgaande groepjes.
Wel is het logisch dat groepjes die later presenteren, hun peerassessment en het logboek later inleveren, omdat ze nog aanvullingen zullen hebben na het voorbereiden van de presentatie.

De presentatie
Groepsleden worden tijdens de presentatie willekeurig aangewezen om hun gekozen onderwerpen toe te lichten. Door deze vorm van individuele aanspreekbaarheid wordt er voorkomen dat leerlingen zich onttrekken van het leerproces, en zich ook verantwoordelijk voelen voor het werk van hun groepsgenoten.

De beoordeling
Het werk van de leerlingen wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingsschema. Hierin staan concrete richtlijnen waarmee het eindproduct van de leerlingen uitgedrukt kan worden in een cijfer.

Wat niet goed in cijfers uitgedrukt kan worden zijn vaardigheden als samenwerken en presenteren. Een leerling heeft weinig aan de mededeling dat hij voor samenwerken een vier of een acht heeft. De leerling weet dan niet waar hij of zij op moet letten om het te verbeteren. Een leerling heeft meer aan een geschreven beoordeling waarin staat wat goed en minder goed ging en wat hij of zij de volgende keer zelf beter zou willen doen. Vandaar dat in deze webquest een peerassessment opgenomen is. Door dit formulier individueel in te laten vullen reflecteren de leerlingen de samenwerking, en hun eigen aandeel daarin.

Op basis van de peerassessments, zijn eigen waarnemingen, het plan van aanpak en het logboek kan de docent een korte beoordeling schrijven of een gesprekje met het groepje houden over de samenwerking. Meelifters zouden beoordeeld kunnen worden met een lager cijfer als de rest van de groep.
Als iemand veel meer gedaan heeft dan een ander kan het zijn dat die persoon heel ijverig is geweest voor de groep, maar het kan ook aangeven dat die persoon slecht samen kan werken en moeilijk dingen uit handen kan geven.

Suggesties voor de afsluiting en een eventuele vervolgopdracht

 • Organiseer een bijeenkomst met Suriname deskundigen aan wie de leerlingen hun canon gaan presenteren. De deskundigen beoordelen de canons, en kiezen de beste uit.
 • Haal, na afloop van de presentaties, met de hele klas samen van alle canons het beste eruit, en maak met elkaar een gezamelijke canon.
 • Laat leerlingen een middag of een avond organiseren, waarbij de canons gepresenteerd worden aan Surinamers die in Nederland wonen of aan andere experts.

Externe links
Op deze website wordt gebruik gemaakt van links naar externe sites. Het is mogelijk dat sites uit de lucht gaan, waardoor links het niet meer doen. We proberen deze webquest goed werkende te houden, mocht u merken dat bepaalde links het niet meer doen vernemen we dit graag van u, dan proberen we een vervangende link te zoeken. U kunt ons bereiken op info@surinamewebquest.nl. Dank voor uw begrip en medewerking!

Webquestmakers
Erik Meurs en René Puper

Onze speciale dank gaat uit naar:

 • Trees Haaksma van CPS: advies didactisch gebied.
 • Hans Ramsoedh van HAN: advies vakinhoudelijk gebied.
 • Hans Puper, neerlandicus: spellingscontrole.
 • Roderik van de Logt: ondersteuning websitetechisch gebied.
 • Jos Hilte van de HAN: begeleidend docent.