HOME INLEIDING OPDRACHT VERWERKING BRONNEN AFSLUITING DOCENT
 

Quassi


Quassi was naar schatting in 1690 in Afrika geboren. Hij kwam als slaaf naar Suriname en werd in en buiten Suriname een beroemde ‘dresiman’ en ‘loekoeman’ (geneeskundige en helderziende). Quassi was een bijzondere persoonlijkheid, waarvoor ook de Europeanen respect hadden. In 1712 was hij al in Suriname. Hij werdlater gekocht door gouverneur Mauricius, voor wie hij vredesonderhandelingen voerde met de marrons. Als beloning werd hij in 1755 vrij verklaard. Hij had zich toen al grote roem verworven als kruidkundige door de ontdekking van het naar hem genoemde koortswerende bitterhout (Quassi-bitter). Hij ontving uit het buitenland brieven, geadresseerd aan: De Hoog Edelen en Hoog Geleerden Heer de Heere Philippus van Quassi, Professor in de Kruidkunde in Suriname. Het vreemde was dat hij die brieven zelf niet kon lezen, omdat hem dat nooit geleerd was. Zijn tijdgenoten meenden, dat hij zichzelf van de gevreesde lepra genezen had.

Quassi hielp het Surinaamse koloniale bestuur ook bij het opsturen van de weggelopen slaven. De marrons zagen hem als verrader en hebben ook een aanval op hem gepleegd. Hij overleefde dit, maar miste sindsdien wel een oor.

In 1776 maakte hij een reis naar Nederland, waar hij door stadhouder Willem V ontvangen werd en met eerbewijzen werd overladen. Toch bezat hij is zijn er ook momenten geweest waarop hij door de mand viel als helderziende, maar dat heeft zijn reputatie niet echt aangetast.

Bij zijn dood in 1787was er officiële belangstelling en dat was ontzettend vreemd in de 18de eeuw bij het overlijden van een neger. Dit geeft toch het respect en de erkenning weer die quassi gekregen had met zijn kennis van de geneeskunde en zijn hulp aan de kolonialisten.